• juffen en meesters
  • Carnaval 2017
  • Lekker buiten sporten!
  • Kamp groep 7 en 8
  • Onze school!
  • Onze school!

juffen en meesters

Carnaval 2017

Lekker buiten sporten!

Kamp groep 7 en 8

Onze school!

Onze school!

SCHOOLADVIESCOMMISSIE (SAC)De SAC volgt het ‘reglement SAC Bisschop Möller
Stichting’. Het doel van de SAC zal als volgt zijn:

De schooladviescommissie is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt
van voornamelijk ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een
adviserende rol richting de directeur van de school aangaande de (meerjaren)
beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:
- onderwijs;
- opvoeding;
- de onderwijskundige identiteit van de school;
- de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
Voorts signaleert de SAC operationele knelpunten en draagt oplossingen aan.

De zittingstermijn van de SAC was een periode van 4 jaar, met de optie voor nog
eens een periode van 4 jaar. Na goed overleg is er gekozen voor een periode van
3 jaar, met de optie voor nog eens een periode van 3 jaar.

Samenstelling SAC:

Johannes de Ringh                          voorzitter
Jelske Galema-Harkema                  secretaris
Jinke Yntema                                    notulist
Vacant                                               lid

Sint Ludgerusschool     Weverswei 4a, 8711 GP Workum     t 0515- 54 25 53