• juffen en meesters
  • Carnaval 2017
  • Lekker buiten sporten!
  • Kamp groep 7 en 8
  • Onze school!
  • Onze school!

juffen en meesters

Carnaval 2017

Lekker buiten sporten!

Kamp groep 7 en 8

Onze school!

Onze school!

OUDERVERENIGING (OV)

Een groep enthousiaste en betrokken ouders vormt de oudervereniging. Deze groep ouders ondersteunt de school bij allerlei activiteiten en draagt ook zorg voor allerlei zaken die niet door de school zelf of door het ministerie van onderwijs vergoed of betaald kunnen worden.
 
De oudervereniging komt zes tot acht keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen worden, naast het regelen van allerlei praktische zaken, ook aanbevelingen gegeven aan de medezeggenschapsraad en team. Op deze wijze proberen ouders, zowel de schooladviescommissie als het team te stimuleren en te ondersteunen.
 
De inkomsten van de oudervereniging bestaan uit de ouderbijdrage en de baten van het oud papier ophalen. Een bijdrage per kind wordt gevraagd om daarmee verschillende te organiseren activiteiten te bekostigen. U moet hierbij denken aan een bijdrage aan het Sint Nicolaasfeest, bekostiging van de diverse schoolreisjes, traktaties tijdens allerlei festiviteiten, enz.
 
Mede dankzij de inzet en medewerking van ouders worden diverse zaken ondersteund: zoals de aanschaf van literatuur voor de schoolmediatheek, reiskosten bij uitstapjes naar musea of andere plaatsen, ondersteuning van de diverse schoolreisjes, organiseren van feestjes en vieringen, projecten, avondvierdaagse enz.
 
De oudervereniging is er óók voor ouders: we horen graag ideeën van ouders, stellen hulp bij activiteiten zeer op prijs, maar luisteren ook als er klachten of andere serieuze zaken zijn.
Eén ouder neemt zitting, als waarnemer, in de medezeggenschapsraad en één lid van de medezeggenschapsraad kan ook deelnemen aan de vergaderingen van de oudervereniging.

De bestuursleden van de oudervereniging zijn: Lida Poelkamp, Hiddo Visser(penningmeester), Inez Overwijk(voorzitter), Femke Ketelaar, Antsje Hornstra, Lieseth Galema.

Sint Ludgerusschool     Weverswei 4a, 8711 GP Workum     t 0515- 54 25 53